Way to solutions

Way to solutions is een PPS spel voor 4-6 spelers vanaf 12 jaar. De speelduur is ca. 60 minuten.
Materiaal: 1 speelbord, pionnen, fiches en een verscheidenheid aan kaartjes.

Het spel is ontstaan vanuit de behoefte van het Nederlandse adviesbureau DHV aan een spel waarbij op een informele manier kennis kan worden gemaakt met ‘Publiek Private Samenwerking’. PPS is een methode om publieke voorzieningen (deels) met private middelen te realiseren.

Het spel bevat veel elementen van de echte PPS-wereld. Er treden herkenbare partijen in op zoals de overheid, de projectontwikkelaar, de financier, de burger en (natuurlijk) de adviseur. Liggen in de echte wereld de rollen vast, in dit spel heeft iedereen de kans in de huid van een ander te kruipen. Het spel speelt zich af op een eiland dat leeft van de toeristenidustrie, maar dat door de stijging van de zeespiegel onder water dreigt te verdwijnen. Dat tij te keren vraagt veel van de eilandbewoners en steeds moeten nieuwe problemen worden opgelost, waarbij telkens weer tegenstrijdige belangen in het geding zijn. lukt dat niet, dan vergaat het eiland en zijn er alleen maar verliezers. Het is balanceren op het scherpst van de snede. Veel is daarbij geoorloofd, maar er zijn grenzen. Het structureel nastreven van eigenbelang wordt afgestraft. Anderzijds blijkt dat altruïstisch gedrag ook niet altijd loont. Verborgen agenda’s zijn een fact of life en spelen dus ook een rol. Als het eiland uiteindelijk dankzij subtiele samenwerking het hoofd boven water weet te houden is er één winnaar: de speler die het beste de balans heeft gevonden tussen algemeen belang en eigenbelang.

Context

Context, de kunst van het verbinden’ is een bordspel voor 4-6 spelers vanaf 12 jaar. Speelduur ca. 60 minuten.

Materiaal: 1 speelbord, pionnen, fiches en een verscheidenheid aan kaartjes.


Het spel is ontstaan vanuit de behoefte van het Nederlandse management consultants bureau BMC aan een spel waarbij op een informele manier kennis kan worden gemaakt met Contextmanagement. Dit is een door BMC ontwikkelde visie op bestuur en management voor de (lokale) overheid. 

Het spel speelt zich af in een mini-staat. Er is een hoofdstad waar alle belangrijke sectoren van overheid en samenleving zijn gehuisvest: bestuur, burgers, bedrijven volksvertegenwoordiging, bedrijven, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Elke speler vertegenwoordigt een sector van overheid of samenleving. Het spel kent twee rondes: de eerste is de fase van de beleidsvoorbereiding, de tweede is de uitvoeringsfase. Contextmanagement maakt het mogelijk om te sturen op basis van een visie en de gewenste effecten te bereiken door het verbinden van de mensen met de processen en structuren: te excelleren door omgevingsgericht werken op alle niveaus. Het is dus de bedoeling dat de speler door slim samen te werken met de andere spelers optimaal scoort binnen de context van zijn omgeving.
Wie dat het beste doet vergaart de meeste context-punten en is winnaar.

Delft in Delen

Bordspel voor 2-4 spelers vanaf 10 jaar. Speelduur 30-45 minuten.
Materiaal: 1 vierkant speelbord, 81 vierkante ‘puzzelstukjes’ die tezamen op het
speelbord de stadsplattegrond van Delft gaan vormen, 4 pionnen, 4 ‘scrabble’-
plankjes.
De spelers moeten om de beurt met hun eigen acht puzzelstukjes de plattegrond
aanvullen met een zo groot mogelijke serie. Sommige stukjes zijn meer waard dan
andere vanwege de bijzonderheden die er op zijn afgebeeld, zoals het stadhuis,
het station, enz. Hoe groter de serie die wordt uitgelegd en hoe groter de waarde
van de puzzelstukjes, hoe verder je met je pion over de rand van het bord vooruit
mag. Het spel is afgelopen als alle stukjes zijn gelegd en de plattegrond af is. Wie
het verst is gekomen met zijn pion, heeft gewonnen.
Het spel is gemaakt in opdracht van de gemeente Delft en was een kerstgeschenk
aan alle medewerkers.

Container overslag spel!

Move it’ is een container overslag spel voor 2-4 spelers vanaf 10 jaar. Speelduur
ca. 1 uur, afhankelijk van de zelf te bepalen moeilijkheidsgraad.
Materiaal: 1 speelbord, 4 x 12 containers in 4 kleuren, 1 pion en 1 dobbelsteen.
Het spel is sterk gebaseerd op het logistieke proces op een moderne container
terminal. Iedere speler moet proberen zo snel mogelijk al zijn containers van zijn
schip, via de tussenopslag op de terminal, met vrachtauto of binnenvaartschip af te
voeren. Het denkwerk dat de spelers daarbij moeten verrichten wordt in
werkelijkheid natuurlijk door geavanceerde computers gedaan. Maar niet alle
omstandigheden hebben we in de hand en die kunnen het werk flink dwars zitten.
Het spel is in opdracht van Cap Gemini Pandata gemaakt voor Europe Combined
Terminals (ECT), ter gelegenheid van de oplevering van de nieuwe Delta/Sealand
Terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam.

Festini Fruit spel

Ola, de fabrikant van Festini Fruit-ijsjes, kwam met het verzoek om eens na te denken over een eenvoudig spel dat op de verpakking van de Fruit-ijsjes gedrukt
zou kunnen worden. Liefst na zou kunnen worden. Liefst natuurlijk een spel waarvoor je meerdere verpakkingen
zou moeten sparen. En dat is gelukt, hoe kan het ook anders: het Festini Fruit Spel
voor de ijs-liefhebbende jeugd.
Materiaal: 27 ‘domino’kaartjes, verdeeld over 3 verpakkingen.
Inderdaad, het is een eenvoudig spel geworden, een soort domino spel, maar wel
met een heel speciale Festini touch. Het thema van het spel is de verrassing die je
ervaart bij het proeven van een Festini Fruit-ijsje. De aanlegmogelijkheden zijn iets
moeilijker dan bij gewoon domino, maar dat maakt het spel wel spannender. En
wie het eerst al zijn kaartjes heeft aangelegd is winnaar. En zijn prijsje: een Festini-ijsje.

Tara

Tactisch denkspel voor 2 spelers vanaf 8 jaar. Speelduur ca. 5 minuten.
Materiaal: 1 klein vierkant speelbord met kuiltjes, 2 x 20 knikkers in 2 kleuren.
Het speelbord heeft 36 kuiltjes in 6 rijen van 6, met aan het eind van elke rij een
uitloop. De spelers duwen om beurten aan hun rand van het bord een knikker in een
kuiltje. De knikker of knikkers (van beide spelers) die al (in die rij) op het bord lagen,
hobbelen allemaal een kuiltje verder. Het patroon van de gekleurde knikkers wisselt
op deze manier vlug en moeilijk voorspelbaar. Wie het beste vooruit kan denken is in
het voordeel. De speler die als eerste met zijn knikkers een verbinding met de
overkant realiseert is winnaar.
Er zijn vanaf 1988 verschillende ontwerpuitvoeringen gemaakt waaronder een versie
met 5 rijen. Een laatste versie is, onder de naam ‘Kansei’, voor promotiedoeleinden
verschenen in opdracht van Ared Management.
Van het spel is ook een zelflerend computerspel gemaakt, voor de Apple Mac. (Tara,
voor 1 speler tegen de computer).

Kerstspel!

Bordspel voor 2-4 spelers vanaf 6 jaar. Speelduur ca. 30 minuten.
Materiaal: 1 speelbord, 16 kaartjes die het kerstverhaal vertellen, 5
opdrachtkaartjes, 4 pionnen en 17 fiches.
Alles draait bij dit spel om het kerstverhaal. Dat staat afgebeeld op 16 kaartjes die
stap voor stap het hele verhaal vertellen. Deze kaartjes worden samen met de
opdrachtkaartjes omgekeerd op het speelbord neergelegd. De spelers gaan op zoek
naar het eerste kaartje en wie dat als eerste vindt krijgt een fiche. Vervolgens wordt
het tweede kaartje gezocht, enzovoort, totdat met het laatste kaartje het
kerstverhaal compleet is. Wie de meeste kaartjes gevonden heeft is natuurlijk
winnaar. Het leuke van het spel is dat zowel kinderen als grote mensen in principe
gelijke kansen hebben om te winnen omdat het spel twee kanten heeft. Enerzijds de
memory-achtige kant waar kinderen (bijna) altijd heel goed in zijn, en anderzijds de
strategische kant waar de ouderen (wellicht) beter de mogelijkheden van kunnen
overzien.
Het spel is op verzoek van Albert Heijn ontworpen voor in het kerstpakket voor alle
medewerkers. Vlak voordat het spel in productie zou gaan, schafte de belastingdienst de aftrekregeling voor kerstpakketten af. Dat jaar dus geen kerstpaketten van
kruidenier AH, en geen ‘Kerstspel’.