Project

Spelkenmerken

Type: familie bordspel
Aantal spelers: 3 - 4
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Speelduur: 90 minuten
Geluk
o o o o o Strategie/Taktiek
Spelregels: Duits, Nederlands

Materiaal

1 speelbord met 16 bouwterreinen
16 bordstukken die gereed gekomen projecten in beeld brengen aan de ene kant, en opdrachten aan de andere kant
4 bakjes met inschrijfformulieren en eigendomsfiches in vier kleuren
72 uitvoeringsfiches
9 blokkadestukken
bonuspunten
geld
1 speelstuk


Beschrijving

Gedurende het spel moeten 16 projecten worden aanbesteed en gerealiseerd. Een project wordt uitgevoerd door de speler die als laagste inschrijft. Om een project te kunnen realiseren is personeel en materiaal benodigd; voor elk project zijn de hoeveelheden anders. Personeel en materiaal kosten geld, daar moet bij de inschrijving terdege rekening mee worden gehouden. Bovendien moet de uitvoering binnen bepaalde tijd gereed zijn. Het spel is afgelopen als alle projecten zijn gebouwd. De aannemer met het beste bedrijfsresultaat heeft natuurlijk gewonnen.


Variaties

Het spel heeft als thema het aanbesteden en uitvoeren van bouwkundige en civieltechnische projecten. Vanzelfsprekend kunnen ook andersoortige projecten, waarbij realisatie of levering op basis van een tender tot stand komt, als thema worden gekozen. Het is mogelijk het spel op tal van aspecten aan bijzondere wensen van de opdrachtgever aan te passen.


Status

Het spel is uitontwikkeld. Een prototype is beschikbaar.