Way to Solutions

Spelkenmerken

Type: familie/managements bordspel
Aantal spelers: 4 - 6
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Speelduur: 60 minuten
Geluk
o o o o
o Strategie/Taktiek
Spelregels: Engels, Nederlands

Beschrijving

Doel van het spel is het tot een goed einde brengen van de onderhandelingen om een PPS (Publiek Private Samenwerking) project uit te voeren. Aan de onderhandelingen nemen, naast DHV (de opdrachtgever van het spel), een aantal belanghebbende partijen deel. Het project kan alleen dan ten uitvoer worden gebracht indien alle deelnemers het over een aantal essentiŽle beslissingen eens zijn.
Het spel bevat veel elementen van de echte PPS-wereld. Er treden herkenbare partijen in op zoals de overheid, de projectontwikkelaar, de financier, de burger en (natuurlijk) de adviseur. Liggen in de echte wereld de rollen vast, in dit spel heeft iedereen de kans in de huid van de ander te kruipen.
Het spel speelt zich af op een eiland dat leeft van de toeristenindustrie, maar dat door de stijging van de zeespiegel en door de overmatige wateronttrekking onder water dreigt te verdwijnen. Dat tij te keren vraagt veel van de eilandbewoners en steeds moeten nieuwe problemen worden opgelost waarbij telkens weer tegenstrijdige belangen in het geding zijn. Gebeurt dat niet, dan vergaat het eiland en zijn er alleen maar verliezers. Het is balanceren op het scherpst van de snede. Veel is daarbij geoorloofd, maar er zijn grenzen. Het structureel nastreven van eigenbelang wordt afgestraft. Anderzijds blijkt dat altruÔstisch gedrag ook niet altijd loont. Verborgen agenda's zijn een fact of life en spelen dus ook een rol. Maar gelukkig is er ook nog een adviseur die vaak (maar niet altijd) met succes weet te bemiddelen bij tegenstrijdige belangen. Als het eiland uiteindelijk dankzij subtiele samenwerking het hoofd boven water weet te houden is er een winnaar: de speler die het beste de balans heeft gevonden tussen algemeen belang en eigen belang.


Status

Het spel is gemaakt in opdracht van DHV in Amersfoort..